Holter

We werken met Innomediqs : een ultralicht apparaatje dat tot 27 dagen alle hartslagen kan registreren.

Na aanbrengen wordt gevraagd apparaatje voor aflezen terug te brengen naar Gasthuishof 7 of Heilig Hart ziekenhuis. Het kan ook in de brievenbus terug  van Gasthuishof 7 worden geplaatst.

Innomediq_Holter_A4_ENG1