Dr.Vermaut Dirk

Werkzaam als cardioloog in het regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Geneesheer-specialist in Inwendige Ziekten met specialisatie  Cardiologie, erkenning vanaf 1996 Aanvullende opleiding TTE/TEE AZMaastricht Geneesheer-specialist in Cardiologie , erkenning vanaf 2000 Algemene Cardiologie met aandachtspunten: ischemisch hartlijden, hartfalen, cardiale beeldvorming, arrythmologie, preventieve cardiologie

Aanvullend: Ondervoorzitterschap Medische Raad Vlerick-cursus Ziekenhuismanagement 2019 Lid Belgische Vereniging Cardiologie; Member of the European Society of Cardiology