Gebruik van wearables en toepassing consult cardiologie

Het gebruik van draagbare apps om de gezondheid en conditie bij te houden is de afgelopen jaren snel toegenomen als gevolg van de technologische vooruitgang. De algemene bevolking heeft nu de mogelijkheid om continu vitale functies, trainingsoutput en geavanceerde gezondheidsstatistieken te volgen. Hoewel het begrip van fundamentele gezondheidsgegevens intuïtief kan zijn (bijvoorbeeld piekhartslag), zijn complexere gegevens afgeleid van bedrijfseigen algoritmen, verschillen ze per apparaatfabrikant en zijn ze historisch gezien niet gebruikelijk in de klinische praktijk (bijvoorbeeld piek-V˙O2, inspanningsherstel). scoort). Met de enorme uitbreiding van de gegevens die op individueel patiëntniveau worden verzameld, is een zorgvuldige interpretatie absoluut noodzakelijk.

 • Nadeel : heterogene gezondheidsgegevens die ze genereren maken interpretatie lastig.

Smartwatch met ECG registratie apps kunnen ons helpen in diagnose van Voorkamer fibrillatie :

i watch

withings

Samsug galaxy

Fitbit

Acohol consumptie en CV lijden

Bij personen zonder leverziekte kunnen lage tot matige hoeveelheden wekelijkse of dagelijkse alcoholconsumptie gunstig zijn voor de cardiovasculaire gezondheid. Concreet heeft sterk bewijs gesuggereerd dat lage tot matige hoeveelheden wekelijkse of dagelijkse consumptie van rode wijn in het bijzonder geassocieerd kunnen zijn met lage cardiovasculaire voorvallen.

overlijden per 100000 inwoners door alcohol : belang van alcohol consumptie tijdens een maaltijd

Gezonde cardiovasculaire voeding :

Recommendations of the PURE Healthy Diet Score :

 • 4-5 dagelijkse porties fruit/groente gecombineerd (bijv. van een portie: 1 middelgrote appel of banaan; 1 kopje bladgroenten, 1/2 kopje andere groenten)
 • 3-4 wekelijkse porties peulvruchten (bijv. van een portie: 1/2 bonen of linzen)
 • 7 wekelijkse porties noten (bijv. van een portie: 1 ons noten of pinda’s)
 • 2-3 wekelijkse porties vis (bijv. van een portie: 3 oz. Gekookte vis)
 • 14 wekelijkse porties zuivelproducten (bijv. van een portie: 1 kopje melk of yoghurt; 1,5 oz kaas)
 • 1 dagelijkse portie volle granen – optioneel (bijv. van een portie: 1 sneetje brood; 1/2 kopje gekookte rijst, gerst of quinoa)
 • 1 dagelijkse portie onbewerkt vlees – optioneel (bijv. van een portie: 3 oz gekookt rood vlees of gevogelte)

4de cardioloog vanaf 1 september

Vanaf september 2022 zal Dr Vestraets zoals Dr Celen te consulteren zijn in de zaterdagraadpleging. Dit zal afwisselend zijn met Dr Celen en afspraken kunnen zoals bij de andere cardiologen bij voorkeur geboekt worden op de website of via secretariaat cardiologie Heilig Hart Leuven 016209336.

Dr Vestraets werkt als cardiologe en intensiviste in het Heilig Hart ziekenhuis Leuven sedert 2005.

Online via de volgende Link:
Online Afspraken

Dr Vestraets Alison.

Uitbreiding met een nieuwe cardioloog

Vanaf 1 maart wordt dinsdagvoormiddag en donderdagavond de raadpleging cardiologie uitgebreid met de hulp van Dr Charlien Gabriels.

Dr. Charlien Gabriels volgde haar opleiding tot arts en cardioloog aan de KU Leuven en werd erkend als cardioloog in februari 2020. Aansluitend specialiseerde zij zich in de cardiale revalidatie bij dr. Kaatje Goetschalckx te UZ Leuven en behaalde haar erkenning als revalidatiearts in oktober 2021.

Dr. Gabriels behaalde verder het masterdiploma sportgeneeskunde aan de KU Leuven en is lid van de vereniging voor sport- en keuringsartsen (SKA, met VASO-licentie). Zij behaalde tevens een doctoraat in het domein van aangeboren hartaandoeningen, onder begeleiding van professor Werner Budts (UZ-KU Leuven).

Specifieke interessedomeinen:

 • algemene cardiologie
 • hartrevalidatie
 • sportmedische screening en inspanningstesten
 • aangeboren hartaandoeningen
 • echografie van het hart

Voor dingende afspraken :

tel : +32 471 56 64 19

We verwelkomen Laurens Schroyens

Mensen motiveren tot een gezondere levensstijl is de rode draad in zijn carrière. Laurens coacht duursporters en neemt ook lactaattesten af. Daarnaast begeleidt hij ook rokers naar een rookvrij leven. 

Afspraak kan gemaakt worden elke dinsdagavond via de website www.backtobasicsinsports.com

Deze afspraken kunnen zo nodig gecombineerd worden met een test bij cardioloog.

Vorming:

 • Master in de verpleegkunde (KUL, 2016)
 • Erkend tabakoloog (VRGT, 2018)
 • Inspanningsfysiologie en lactaattesten (ICZO, Karel Pardaens, 2020-2021)

Sportverleden: 

 • Competitief wielrenner nieuwelingen en junioren (2007-2011)
 • Belgisch kampioen interclub tennis (2017)

Specifieke interessegebieden:

 • Lactaattesten
 • Begeleiden van duursporters
 • Start to sport begeleiding
 • Rookstopbegeleiding

Meer info via Back To B.A.S.I.C.S. In Sports (www.backtobasicsinsports.com)

Covid 19 pandemie en raadpleging na 4 mei

Wegens de corona maatregelen waren de niet urgentie raadplegingen geannuleerd. Daarom willen we u schrijven dat 4 mei we starten met reguliere consultatie. Alle voorbereidingen werden getroffen om dat veilig en verantwoord te kunnen doen. 

We volgen richtlijnen van hygiëne en anderhalve meter afstand. We vragen u deze richtlijnen eveneens te hanteren. Indien u klachten heeft ( hoesten of benauwdheid), al dan niet met koorts, neem dan de dag voor uw afspraak contact op met ons. (016209336) of via email of website www.cardiologie-bertem.be Wij bekijken samen of uw afspraak al dan niet kan doorgaan.
Om u correct en veilig te kunnen ontvangen volgt u enkele veiligheidsmaatregelen. U draagt bij voorkeur een mondmasker bij komst. 
U ontsmet uw handen alvorens onderzoekslokaal binnen te komen. We stellen voor om buiten te wachten of maximaal 2 personen in de wachtzaal toe te laten.

Als begeleider wordt u enkel toegelaten indien u een ouder van een kind bent, een persoon begeleidt die andersvalide is of indien u optreedt als vertegenwoordiger van een wilsonbekwame persoon. U draagt eveneens zo mogelijk een mondmasker en volgt dezelfde voorschriften dan de patiënt die u begeleidt.
Andere dan bovengenoemde begeleiders wachten buiten het ziekenhuis. Er is handalcohol aanwezig in de wachtzaal.
De wachtruimten zijn zo ingericht dat de nodige 1,5m afstand wordt bewaard. Alle materialen (stethoscopen, onderzoekstafels en – apparatuur….) die de arts gebruikt worden na elk patiëntencontact ontsmet. De onderzoeksruimten en wachtkamers worden zeer frequent gereinigd.

Sportcardiologische advisering met lactaat testen starten we op vanaf 15 juni en deze beslissing was afhankelijk van de beslissing van de veiligheidsraad. Deze inspanningstesten kunnen uiteraard niet goed met een mondmaker uitgevoerd worden.
We wensen u en uw familie een goede gezondheid , we hopen dat u met uw vrienden zo snel mogelijk veilig kan afspreken en dat u veilig en gezond kan bewegen of sporten.

Er zijn bankjes voorzien buiten indien u niet in de wachtzaal wenst te wachten.

Wachtzaal binnen en buiten

Covid 19 pandemie en raadpleging cardiologie

Onderstaand schrijven van de cardiologen Heilig Hart Leuven.

Geachte collega’s,

Het Corona virus heeft op zeer korte tijd ons hele leven veranderd. Wij als artsen staan momenteel voor de enorme uitdaging om enerzijds de vloedgolf van Covid patiënten trachten op te vangen en anderzijds de “gewone” patiënten nog steeds dezelfde kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden.

Sinds deze week is het aanbod voor “electieve raadplegingen” volledig verdwenen en bestaat er een grote kans dat (semi)-dringende cardiale problematiek onderbelicht en zeker onderhandeld blijft. Onze vrees is dat dit op korte en zeker middellange termijn als een boemerang zal terugkeren en zo nog meer levens zal kosten.

Met dit schrijven willen we u laten weten dat alle cardiologen van het RZ Heilig Hart beschikbaar blijven voor (semi)-urgente raadpleging voor uw patiënten en dit zowel in het hospitaal als in de privé praktijken waar we allen deels werkzaam zijn (Dr Celen/Dr Vermaut – Bertem; Dr. Denef, Dr. Van Thielen, Dr. Vestraets, Dr. Schurmans – Justus Lipsiusstraat Leuven).

We plannen in onze eigen spoeddienst ook een “fast track” procedure, net zoals andere internistische, pediatrische en heelkundige diensten. Op deze manier trachten we de druk op de Leuvense spoeddiensten te verlichten en patiënten te kunnen onderzoeken in een veilige(re) omgeving.

Als criterium voor dringende raadpleging cardiologie hebben we volgende lijst als hulpmiddel opgesteld.

 • expliciete verwijzing door huisarts obv klinische inschatting
 • nieuwe symptomen
  • dyspnee zonder infectie tekens (Covid symptomen)
  • instabiele angorklachten (rust, nieuw, crescendo inspanningsangor, …)
  • palpitaties
  • Syncope – syncopale neiging
  • Maligne hypertensie
 • Gekende pathologie
  • vermoeden deterioratie hartfalen
  • vermoeden “device” problematiek (pacemaker, ICD, CRT)
 • Wat (voorlopig) niet
  • Geplande controles zonder klachten
  • Preventieve onderzoek – sportcardiologisch onderzoek
  • Verzekeringsonderzoeken

Telefonisch advies kan bij voorkeur via Skype contact

skype

https://www.hhleuven.be/tele-consultatie