Categorie archief: Geen categorie

Covid 19 pandemie en raadpleging cardiologie

Onderstaand schrijven van de cardiologen Heilig Hart Leuven.

Geachte collega’s,

Het Corona virus heeft op zeer korte tijd ons hele leven veranderd. Wij als artsen staan momenteel voor de enorme uitdaging om enerzijds de vloedgolf van Covid patiënten trachten op te vangen en anderzijds de “gewone” patiënten nog steeds dezelfde kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden.

Sinds deze week is het aanbod voor “electieve raadplegingen” volledig verdwenen en bestaat er een grote kans dat (semi)-dringende cardiale problematiek onderbelicht en zeker onderhandeld blijft. Onze vrees is dat dit op korte en zeker middellange termijn als een boemerang zal terugkeren en zo nog meer levens zal kosten.

Met dit schrijven willen we u laten weten dat alle cardiologen van het RZ Heilig Hart beschikbaar blijven voor (semi)-urgente raadpleging voor uw patiënten en dit zowel in het hospitaal als in de privé praktijken waar we allen deels werkzaam zijn (Dr Celen/Dr Vermaut – Bertem; Dr. Denef, Dr. Van Thielen, Dr. Vestraets, Dr. Schurmans – Justus Lipsiusstraat Leuven).

We plannen in onze eigen spoeddienst ook een “fast track” procedure, net zoals andere internistische, pediatrische en heelkundige diensten. Op deze manier trachten we de druk op de Leuvense spoeddiensten te verlichten en patiënten te kunnen onderzoeken in een veilige(re) omgeving.

Als criterium voor dringende raadpleging cardiologie hebben we volgende lijst als hulpmiddel opgesteld.

 • expliciete verwijzing door huisarts obv klinische inschatting
 • nieuwe symptomen
  • dyspnee zonder infectie tekens (Covid symptomen)
  • instabiele angorklachten (rust, nieuw, crescendo inspanningsangor, …)
  • palpitaties
  • Syncope – syncopale neiging
  • Maligne hypertensie
 • Gekende pathologie
  • vermoeden deterioratie hartfalen
  • vermoeden “device” problematiek (pacemaker, ICD, CRT)
 • Wat (voorlopig) niet
  • Geplande controles zonder klachten
  • Preventieve onderzoek – sportcardiologisch onderzoek
  • Verzekeringsonderzoeken

Telefonisch advies kan bij voorkeur via Skype contact

skype

Covid 19 en preventieve maatregelen

Indien symptomen van hoesten en of koorts, gelieve vooraf te verwittigen of indien afspraak niet dringend is deze te verlaten. On line afspraken systeem is om deze reden uitgeschakeld. Niet dringende raadplegingen worden tijdens “lock down periode” niet toegelaten door de provinciale geneeskundige commissie.

In de wachtzaal is alchoholgel en er zijn stoelen buiten. Kom naar de wachtzaal/raadpleging bij voorkeur alleen en niet begeleid. Indien een persoon aanwezig is in de wachtzaal kan in de wagen of op een stoel buiten gewacht worden. Meestal zorgen we ervoor dat stipt u gezien wordt op het voorzien uur.

Na een inspanningstest kan een douche worden voorzien.

Uw arts gebruikt een gedesinfecteerde stethoscoop en bloeddrukmeter en draagt een mondmasker.

Indien u over een mondmasker beschikt, draagt u deze best tijdens de raadpleging.

Ken je LDLcholesterol?

De richtlijnen ESC voor preventie en in het bijzonder de streefwaarde van LDL cholesterol zijn sedert 2019 duidelijk nog strenger geworden bij zeer hoog risico patiënten. Dit zal ongetwijfeld invloed hebben over de wijze waarop cholesterolverlagende medicatie zal worden voorgeschreven. Graag wensen we dat je bij elke consultatie informatie kan geven omtrent je risicofactoren en je LDLcholesterol.

Ken je risicoprofiel en je LDLcholesterol.

Start voeding-en dieetkundige Annick Joos

Vanaf 1 oktober 2018 versterkt Annick Joos ons team. Annick is een  afgestudeerd aan de KHLeuven als bachelor voedings- en dieetkunde (2011), ze is een door  RIZIV erkende diëtiste  en heeft zelfs als atlete bijzondere ervaring als Sportdiëtiste (2012)
Ze is actief als zelfstandige diëtiste sinds 2011 en kan geconsulteerd worden op donderdagavond. Afspraken kunnen gemaakt worden op het nummer  0472/575399 en on line : ” you can book me”

Loopband en eigen fiets op rollen voor lactaattest en ECG

Sedert kort kan ook  lactaattest  uitgevoerd worden op  eigen fiets  (bij voorkeur goed getrainde atleten) of op een loopband. Bij het maken van een afspraak CLS moet dit vooraf wel gevraagd worden.De testen worden enkel maandag en donderdagavond uitgevoerd door Karel Pardaens.

IMG_4407.JPG

Eigen fiets kan gebruikt worden en staat op rollen

IMG_4414.JPG

Loopband

3 mogelijkheden:

1. Fietstest met medisch onderzoek

 • in geval van medische vragen of klachten
 • aangewezen in aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren (zie www.sportkeuring.be)

2. Fietstest zonder medisch onderzoek

 

3. Looptest op de loopband of op de atletiekpiste (ECG tijdens inspanning is niet mogelijk)

 

Lactaattesten, sportadvisering Karel Pardaens

Sedert 16 juni doen we in samenwerking met endocard  maandag 18 -20  uur en donderdag 17-20  uur sportcardiologische advisering/ lactaat testen  met Karel Pardaens.  Let wel op het  honorarium sportadvies  Pardaens en lactaattest  bedraagt 160 EUR  en  hier bestaat zoals voor  raadpleging cardiologie geen terugbetaling ziekteverzekering.

Best wordt dan ook gepast kledij voorzien, er is mogelijkheid tot douchen en voor de fietstest worden  best platte schoenen voorzien.

Meer informatie

Hoe kiezen we de test ?

Website Karel Pardaens

endocard