Cardiale embologene foci

Cardio-aorta-embolie naar de hersenen is verantwoordelijk voor ongeveer 15-30% van de ischemische beroertes en wordt vaak 'cardio-embolische beroerte' genoemd. Een kwart van de patiënten heeft meer dan één cardiale bron van embolie en 15% heeft significante cerebrovasculaire atherosclerose. Na klassieke beeldvorming bij CVA/TIA  blijft tot 30% van de ischemische beroertes 'cryptogeen', onlangs opnieuw gedefinieerd als 'embolische beroertes van onbepaalde bron'. De diagnose van een cardio-embolische beroerte blijft moeilijk omdat een mogelijke cardiale bron van embolie het beroertemechanisme niet vaststelt. De rol van cardiale beeldvorming: transthoracale echocardiografie (TTE), transoesofageale echocardiografie (TOE), cardiale computertomografie (CT) en magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) wordt in dit document samengevat. Het document is gebaseerd op de Cannadese richtlijnen en is overgenomen door EACVI (European Association of Cardiovascular Imaging )