Hoe werkt cholesterolverlagende therapie

Leqvio

Inclisiran s.c. inj. (Leqvio®?, hoofdstuk 1.12.8) is een hypolipemiërend middel dat gebruik maakt van een innovatieve therapeutische benadering. Het gaat om een small interfering RNA, dat de aanmaak van het PCSK9-eiwit beperkt. Hierdoor komen meer LDL-receptoren beschikbaar en dit leidt tot een uitgesproken daling van de LDL-cholesterolwaarden. Een terugbetalingsattest moet geïnitieerd worden door een specialist. We plannen de subcutane toediening van Inclisiran via de huisarts op maand dag 1, maand 3 en verder zesmaandelijks.  

Link naar de instructievideo : https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.85/mwEmbedFrame.php/p/207632100/uiconf_id/46846993/entry_id/1_yhq7dn8q?wid=_2076321&iframeembed=true&playerId=kaltura_player_310407728

Instructie video