Missie

Op een kleinschalige manier  en in een vertrouwde omgeving buiten ziekenhuis een polikliniek cardiologie  te organiseren.

De aangeboden uren na 18 uur maandag, dinsdag  en zaterdagvoormiddag richten zich in bijzonder naar mensen die niet binnen de kantooruren zich kunnen aanbieden voor hulp.

We werken samen voor wat betreft hospitalisaties met het Heilig hart ziekenhuis en met het UZ Gasthuisberg.

Heilig Hart campus

Hospitalisatie met erkend intensivisten – Zorgprogramma A*

Hospitalisatie met medium care en een volwaardige afdeling cardiologie met telemetrie.

Spoedgevallendienst met participatie aan de regionale urgentiegeneeskunde en MUG om alle mensen toe te laten ook in HHart te worden gehospitaliseerd

Plaatsen van pacemakers (zorgprogramma P*)

Gebruik van dagkliniek (elektrische reconversie, batterijvervanging pacemaker)

Revalidatie en zorg van bejaarden :¼ van de bejaarde populatie heeft hartfalen, in samenwerkingsverband met multidisciplinair team (GST “geriatrie support team”) en geriatrie.

UZ Gasthuisberg campus : zorgprogramma B2 met interventionele cardiologie, samenwerking met cardiale heelkunde (B3) en kindercardiologie.