Categoriearchief: Geen categorie

We verwelkomen Laurens Schroyens

Mensen motiveren tot een gezondere levensstijl is de rode draad in zijn carrière. Laurens coacht duursporters en neemt ook lactaattesten af. Daarnaast begeleidt hij ook rokers naar een rookvrij leven. 

Afspraak kan gemaakt worden elke dinsdagavond via de website www.backtobasicsinsports.com

Deze afspraken kunnen zo nodig gecombineerd worden met een test bij cardioloog.

Vorming:

 • Master in de verpleegkunde (KUL, 2016)
 • Erkend tabakoloog (VRGT, 2018)
 • Inspanningsfysiologie en lactaattesten (ICZO, Karel Pardaens, 2020-2021)

Sportverleden: 

 • Competitief wielrenner nieuwelingen en junioren (2007-2011)
 • Belgisch kampioen interclub tennis (2017)

Specifieke interessegebieden:

 • Lactaattesten
 • Begeleiden van duursporters
 • Start to sport begeleiding
 • Rookstopbegeleiding

Meer info via Back To B.A.S.I.C.S. In Sports (www.backtobasicsinsports.com)

Covid 19 pandemie en raadpleging na 4 mei

Wegens de corona maatregelen waren de niet urgentie raadplegingen geannuleerd. Daarom willen we u schrijven dat 4 mei we starten met reguliere consultatie. Alle voorbereidingen werden getroffen om dat veilig en verantwoord te kunnen doen. 

We volgen richtlijnen van hygiëne en anderhalve meter afstand. We vragen u deze richtlijnen eveneens te hanteren. Indien u klachten heeft ( hoesten of benauwdheid), al dan niet met koorts, neem dan de dag voor uw afspraak contact op met ons. (016209336) of via email of website www.cardiologie-bertem.be Wij bekijken samen of uw afspraak al dan niet kan doorgaan.
Om u correct en veilig te kunnen ontvangen volgt u enkele veiligheidsmaatregelen. U draagt bij voorkeur een mondmasker bij komst. 
U ontsmet uw handen alvorens onderzoekslokaal binnen te komen. We stellen voor om buiten te wachten of maximaal 2 personen in de wachtzaal toe te laten.

Als begeleider wordt u enkel toegelaten indien u een ouder van een kind bent, een persoon begeleidt die andersvalide is of indien u optreedt als vertegenwoordiger van een wilsonbekwame persoon. U draagt eveneens zo mogelijk een mondmasker en volgt dezelfde voorschriften dan de patiënt die u begeleidt.
Andere dan bovengenoemde begeleiders wachten buiten het ziekenhuis. Er is handalcohol aanwezig in de wachtzaal.
De wachtruimten zijn zo ingericht dat de nodige 1,5m afstand wordt bewaard. Alle materialen (stethoscopen, onderzoekstafels en – apparatuur….) die de arts gebruikt worden na elk patiëntencontact ontsmet. De onderzoeksruimten en wachtkamers worden zeer frequent gereinigd.

Sportcardiologische advisering met lactaat testen starten we op vanaf 15 juni en deze beslissing was afhankelijk van de beslissing van de veiligheidsraad. Deze inspanningstesten kunnen uiteraard niet goed met een mondmaker uitgevoerd worden.
We wensen u en uw familie een goede gezondheid , we hopen dat u met uw vrienden zo snel mogelijk veilig kan afspreken en dat u veilig en gezond kan bewegen of sporten.

Er zijn bankjes voorzien buiten indien u niet in de wachtzaal wenst te wachten.

Wachtzaal binnen en buiten

Covid 19 pandemie en raadpleging cardiologie

Onderstaand schrijven van de cardiologen Heilig Hart Leuven.

Geachte collega’s,

Het Corona virus heeft op zeer korte tijd ons hele leven veranderd. Wij als artsen staan momenteel voor de enorme uitdaging om enerzijds de vloedgolf van Covid patiënten trachten op te vangen en anderzijds de “gewone” patiënten nog steeds dezelfde kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden.

Sinds deze week is het aanbod voor “electieve raadplegingen” volledig verdwenen en bestaat er een grote kans dat (semi)-dringende cardiale problematiek onderbelicht en zeker onderhandeld blijft. Onze vrees is dat dit op korte en zeker middellange termijn als een boemerang zal terugkeren en zo nog meer levens zal kosten.

Met dit schrijven willen we u laten weten dat alle cardiologen van het RZ Heilig Hart beschikbaar blijven voor (semi)-urgente raadpleging voor uw patiënten en dit zowel in het hospitaal als in de privé praktijken waar we allen deels werkzaam zijn (Dr Celen/Dr Vermaut – Bertem; Dr. Denef, Dr. Van Thielen, Dr. Vestraets, Dr. Schurmans – Justus Lipsiusstraat Leuven).

We plannen in onze eigen spoeddienst ook een “fast track” procedure, net zoals andere internistische, pediatrische en heelkundige diensten. Op deze manier trachten we de druk op de Leuvense spoeddiensten te verlichten en patiënten te kunnen onderzoeken in een veilige(re) omgeving.

Als criterium voor dringende raadpleging cardiologie hebben we volgende lijst als hulpmiddel opgesteld.

 • expliciete verwijzing door huisarts obv klinische inschatting
 • nieuwe symptomen
  • dyspnee zonder infectie tekens (Covid symptomen)
  • instabiele angorklachten (rust, nieuw, crescendo inspanningsangor, …)
  • palpitaties
  • Syncope – syncopale neiging
  • Maligne hypertensie
 • Gekende pathologie
  • vermoeden deterioratie hartfalen
  • vermoeden “device” problematiek (pacemaker, ICD, CRT)
 • Wat (voorlopig) niet
  • Geplande controles zonder klachten
  • Preventieve onderzoek – sportcardiologisch onderzoek
  • Verzekeringsonderzoeken

Telefonisch advies kan bij voorkeur via Skype contact

skype

https://www.hhleuven.be/tele-consultatie

Covid 19 en preventieve maatregelen

Indien symptomen van hoesten en of koorts, gelieve vooraf te verwittigen of indien afspraak niet dringend is deze te verlaten.

In de wachtzaal en in de onderzoekskamer is alchoholgel en er zijn stoelen buiten. Kom naar de wachtzaal/raadpleging bij voorkeur alleen. Indien een persoon aanwezig is in de wachtzaal kan in de wagen of op een stoel buiten gewacht worden. Meestal zorgen we ervoor dat stipt u gezien wordt op het voorzien uur.

Na een inspanningstest kan een douche worden voorzien.

Uw arts gebruikt een gedesinfecteerde stethoscoop en bloeddrukmeter en draagt een mondmasker.

Indien u over een mondmasker en of handschoenen beschikt, draagt u deze best tijdens de raadpleging.

We maken een digitaal voorschrift en verslag.

Ken je LDLcholesterol?

De richtlijnen ESC voor preventie en in het bijzonder de streefwaarde van LDL cholesterol zijn sedert 2019 duidelijk nog strenger geworden bij zeer hoog risico patiënten. Dit zal ongetwijfeld invloed hebben over de wijze waarop cholesterolverlagende medicatie zal worden voorgeschreven. Graag wensen we dat je bij elke consultatie informatie kan geven omtrent je risicofactoren en je LDLcholesterol.

Ken je risicoprofiel en je LDLcholesterol.