Hypercholesterolaemie

Vraag uw huisarts naar jou cholsterolspiegel : indien gekende aderverkalking,streefwaarde LDLcholesterol< 70 mg/dl

atherosclerose of aderverkalking