Covid 19 pandemie en raadpleging na 4 mei

Wegens de corona maatregelen waren de niet urgentie raadplegingen geannuleerd. Daarom willen we u schrijven dat 4 mei we starten met reguliere consultatie. Alle voorbereidingen werden getroffen om dat veilig en verantwoord te kunnen doen. 

We volgen richtlijnen van hygiëne en anderhalve meter afstand. We vragen u deze richtlijnen eveneens te hanteren. Indien u klachten heeft ( hoesten of benauwdheid), al dan niet met koorts, neem dan de dag voor uw afspraak contact op met ons. (016209336) of via email of website www.cardiologie-bertem.be Wij bekijken samen of uw afspraak al dan niet kan doorgaan.
Om u correct en veilig te kunnen ontvangen volgt u enkele veiligheidsmaatregelen. U draagt bij voorkeur een mondmasker bij komst. 
U ontsmet uw handen alvorens onderzoekslokaal binnen te komen. We stellen voor om buiten te wachten of maximaal 2 personen in de wachtzaal toe te laten.

Als begeleider wordt u enkel toegelaten indien u een ouder van een kind bent, een persoon begeleidt die andersvalide is of indien u optreedt als vertegenwoordiger van een wilsonbekwame persoon. U draagt eveneens zo mogelijk een mondmasker en volgt dezelfde voorschriften dan de patiënt die u begeleidt.
Andere dan bovengenoemde begeleiders wachten buiten het ziekenhuis. Er is handalcohol aanwezig in de wachtzaal.
De wachtruimten zijn zo ingericht dat de nodige 1,5m afstand wordt bewaard. Alle materialen (stethoscopen, onderzoekstafels en – apparatuur….) die de arts gebruikt worden na elk patiëntencontact ontsmet. De onderzoeksruimten en wachtkamers worden zeer frequent gereinigd.

Sportcardiologische advisering met lactaat testen starten we op vanaf 15 juni en deze beslissing was afhankelijk van de beslissing van de veiligheidsraad. Deze inspanningstesten kunnen uiteraard niet goed met een mondmaker uitgevoerd worden.
We wensen u en uw familie een goede gezondheid , we hopen dat u met uw vrienden zo snel mogelijk veilig kan afspreken en dat u veilig en gezond kan bewegen of sporten.

Er zijn bankjes voorzien buiten indien u niet in de wachtzaal wenst te wachten.

Wachtzaal binnen en buiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *