Cardio en oncologie

Richtlijnen omtrent cardiale onderzoeken bij patiënten voor en na chemotherapie 2022 :