Hoe werkt cholesterolverlagende therapie

Overzicht medicatie, hoeveel LDL reductie

Leqvio

Inclisiran s.c. inj. (Leqvio®?, hoofdstuk 1.12.8) is een hypolipemiërend middel dat gebruik maakt van een innovatieve therapeutische benadering. Het gaat om een small interfering RNA, dat de aanmaak van het PCSK9-eiwit beperkt. Hierdoor komen meer LDL-receptoren beschikbaar en dit leidt tot een uitgesproken daling van de LDL-cholesterolwaarden. Een terugbetalingsattest moet geïnitieerd worden door een specialist. We plannen de subcutane toediening van Inclisiran via de huisarts op maand dag 1, maand 3 en verder zesmaandelijks.  

Link naar de instructievideo : https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.85/mwEmbedFrame.php/p/207632100/uiconf_id/46846993/entry_id/1_yhq7dn8q?wid=_2076321&iframeembed=true&playerId=kaltura_player_310407728

Instructie video

Repatha

Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet–kwetsbare ouderen met hart– en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd.

Evolocumab hebben een plaats in de behandeling bij hoogrisicopatiënten met familiaire heterozygote hypercholesterolemie en bij patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico vanwege eerder vastgestelde hart– en vaatziekte (volgens de definitie van de multidisciplinaire CVRM–richtlijn), als toevoeging aan de combinatie van een maximaal te verdragen statine en ezetimibe, indien hiermee onvoldoende effect wordt bereikt.

Evolocumab zijn monoklonale antilichamen die binden aan een eiwit dat de afbraak van LDL-receptoren regelt waardoor meer LDL-receptoren beschikbaar komen

Instructie video :